نحوه صدور مجوز تبلیغات پزشکی در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فربد رهنما با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی تبلیغات پزشکی به ویژه در فضای مجازی گفت: در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید که در این شیوه نامه چگونگی تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: هر قدر تسهیل برای صدور مجوز تبلیغات داشته باشیم، شاهد ساماندهی فضای تبلیغاتی خواهیم بود و کمیته تبلیغات شهرستان ها باید فضای تبلیغاتی حوزه پزشکی را رصد کرده و با متخلفین برخورد کنند.

وی افزود: اگر فرد متخلف پزشک باشد به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مربوطه و اگر غیر پزشک باشد به دادسرای جرایم پزشکی که مسئول رسیدگی به تخلفات افراد غیر پزشک است ارجاع داده می شود.

به گزارش مهر رهنما در پایان گفت: برای تبلیغات پزشکی دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است، در مجوز تبلیغات استاندارد، فاکتورهایی مانند مشخص بودن عنوان شخص تبلیغ کننده، محتوای تبلیغ، نوع رسانه و هدف تبلیغات در نظر گرفته شده است، تبلیغات در فضای مجازی با سایر رسانه های تبلیغاتی که فرد انتخاب می کند متفاوت بوده و شامل دو نوع استاتیک و داینامیک می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه