بررسی شرایط برگزاری جلسه فوق العاده در آینده نزدیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس آقازاده مسرور با عنوان این مطلب که چنین درخواستی یک موضوع داخل سازمانی است، گفت: در ارتباط با برگزاری جلسه فوق العاده، آیین نامه های مختلفی مطرح است که از جمله آنها می توان به ذیل ماده ۲۱ و ماده ۷ و آیین نامه داخلی شورای عالی نظام پزشکی هم اشاره کرد.

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به امضای تعدادی از اعضای مجمع برای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی نظام پزشکی، ادامه داد: البته این درخواست از سه طریق مطرح شده است و ما به دنبال راهکاری برگزاری چنین جلسه ای هستیم.

وی افزود: جلسه فوق العاده مجمع عمومی در صورتی که مشکلی برای رئیس کل پیش بیاید و یا اینکه استعفا کرده باشد، تشکیل می شود، مجمع عمومی سالیانه هر سال بعد از زمان حسابرسی تشکیل می شود و اگر دلیل دیگری برای تشکیل جلسه فوق العاده وجود داشته باشد، تابع درخواست کننده و شرایطی است که در آیین نامه ها و کتاب قانون نظام پزشکی آمده است.

آقازاده مسرور گفت: آیین نامه ماده ۷ قانون نظام پزشکی که متوجه هیات رئیسه مجمع است هنوز به طور کامل در مجمع عمومی تصویب نشده است، بر خلاف تمام صحبت هایی که می شود، شورای عالی سازمان نظام پزشکی یک متنی را در سال 95 تهیه و به مجمع عمومی وقت ارسال کرد که برای چنین جلساتی دو دلیل ذکر شده بود.

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی یادآور شد: در همان سال 95 ایرادتی به این متن گرفته شد و دوباره به شورای عالی نظام پزشکی برگشت داده شد تا اصلاحات و اشکالات آن انجام شود و دوباره به مجمع بیاید، شورای عالی نظام پزشکی در سال 97 اقدام به تهیه پیش نویس کرد و در تیر یا خرداد 98 بود که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید و به مجمع عمومی آمد.

وی اظهار کرد: در جلسه مرداد 98 مجمع عمومی، آن بند که مربوط به انتخابات هیات رئیسه مجمع بود، به رای گذاشته شد و تصویب گردید و به بقیه بندها که اشاراتی به برگزاری جلسه فوق العاده دارد، هنوز در مجمع تصویب نشده است، بر همین اساس، باید در موضوع جلسه فوق العاده مجمع، به موارد دیگری مراجعه کنیم.

آقازاده مسرور تصریح کرد: با پیگیری هایی که انجام شده است ساعت 10 صبح روز یکشنبه 13بهمن ماه با حضوراعضای هیات رییسه محترم مجمع عمومی، بازرسین محترم مجمع عمومی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و رییس محترم کمیسیون بودجه شورایعالی جلسه ای را تشکیل داده تا شرایط و امکانات برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومی را داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر آیین نامه جلسات مجمع عمومی سازمان هنوز حیات حقوقی ندارد، تلاش خواهیم کرد در جلسه فوق العاده هیات رییسه مجمع عمومی، با حضور مسؤلین مربوطه راهی پیدا کنیم و شرایط تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را تسهیل کنیم تا موارد درخواستی که شامل بررسی مسأله مالیات و تعرفه و نظام سلامت و...بوده است،مورد بررسی قرار گیرد.

ضمنا نامه عده ای از اعضای مجمع خدمت ریاست کل ایفاد شده و ایشان نیزدستور بررسی صادر کرده اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه