ارز مورد نیاز شرکت‌های دارویی در اختیار آنها قرار گرفته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا شانه ساز گفت: ارز مورد نیاز برای تامین دارو و مواد اولیه دارویی در اختیار شرکت های دارویی قرار گرفته است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با خطاب قرار دادن شرکت های داخلی گفت: در صورتی که شرکت ها در تامین ارز با مشکل مواجه شده اند، در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورتی که مشخص شود قصور از تولید کننده داخلی بوده است، برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش مهر وی در پایان با اشاره به جلساتی که با دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود، افزود: در این جلسات، وضعیت نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اگر مشکل و کمبودی بود، مرتفع شود، در این جلسات بسیاری از ابهامات و مشکلات مطرح شده و در جریان نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی بازار و بیمارستان ها قرار می گیریم.

پایان پیام/

مطالب مشابه