شرکت‌های تجهیزات پزشکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی علاالدین گفت: با توجه به پیگیری صورت گرفته برای پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز فرد نماینده شرکت اقدام شود تا حساب کاربری برای اعلام مطالبات شرکت در سامانه مربوطه ایجاد شود.

وی خطاب به مدیران عامل شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی افزود: لازم است میزان بدهی معوق سال های قبل تا انتهای سال ۱۳۹۷ و همچنین بدهی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به تامین کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در سامانه آمار و اطلاعات معاونت های غذا و دارو، درج و بارگذاری گردد و ضروری است در این خصوص نیز پیگیری لازم از سوی شرکت های تجهیزات پزشکی صورت پذیرد.

به گزارش مهر رئیس اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ تجهیزات پزشکی در پایان اضافه کرد: ثبت اطلاعات، دارای بار مالی برای شرکت ها نبوده و این اطلاعات منحصراً در اختیار سازمان غذا و دارو و به منظور مدیریت تخصیص بودجه و اعتبارات استفاده می‌گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه