نایب رییس اول و دوم شورایعالی نظام پزشکی انتخاب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پس از فقدان مرحوم عزت اله گل علیزاده نایب رییس اول شورای عالی، در جلسه امروز این شورا علیرضا اسپید به عنوان نایب رییس اول و فرزاد فرقان به عنوان نایب رییس دوم از سوی اعضای شورایعالی انتخاب گردیدند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه