پاسخ وزارت بهداشت به کمپین ۲۰۰۰ نفری آزمایشگاهیان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در خصوص لزوم استفاده از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های تخصصی پاسخ داد.

متن این پاسخ به شرح زیر است:

در تاریخ 98/05/19 طی نامه شماره د/ 601/307 از رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور "جابک" خواسته شده است تا با عنایت به موقعیت و جایگاه صنفی آن انجمن، به منظور پیگیری اشتغال دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی در مقاطع مختلف و افزایش شانس کاریابی در بازار کار آزمایشگاه پزشکی کشور، از طریق فراخوان نسبت به تهیه فهرست دانش آموختگان متقاضی "و آماده به" کار در استان‌های مختلف اقدام نماید. تا این اداره کل بتواند فهرست اسامی متقاضیان "شامل نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل، تاریخ فراغت از تحصیل، سوابق کاری، آخرین اطلاعات تماس آنان" را در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهد. علی رغم ارسال نامه شماره د1027/307 مورخ 98.08.08 با همین مضمون، تا کنون پاسخی از طرف جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور "جابک" دریافت نشده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه