امکانات تشخیصی انستیتو پاستور ایران برای کرونا ویروس جدید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در ابتدای این بازدید علیرضا بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران ضمن خوش آمد گویی، کلیاتی در مورد امکانات تشخیصی انستیتو در پاسخ به طغیان بیماری های عفونی ارائه داد.

در ادامه کیهان آزادمنش مدیر گروه ویروس شناسی و رییس تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی به تشریح فعالیت های انجام شده برای تشخیص کرونا ویروس جدید در انستیتو پاستور ایران پرداخت.

همچنین در این جلسه کریستف هملمن در جریان نیازمندی های انستیتو برای ارتقای زیرساخت های تشخیصی بر کرونا ویروس جدید در ماه های آینده قرار گرفت و انستیتو پاستور ایران آمادگی خود را برای آموزش سایر کشورهای منطقه جهت ارتقای تشخیص این بیماری اعلام کرد.

به گزارش وب‌دا نماینده دفتر سازمان جهانی بهداشت در پایان ضمن ابراز خرسندی از چارچوب انجام شده برای تشخیص کرونا ویروس جدید، از خدمات انستیتو پاستور ایران در پاسخ سریع به این اپیدمی در کشور قدردانی کرد و وجود چنین موسسه ای را یک فرصت ارزشمند برای کشور در پاسخ به اپیدمی های مشابه در آینده دانست.

پایان پیام/

مطالب مشابه