تفاهم نامه همکاری بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مرکز آموزش پزشکی "نصر" منعقد شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در جلسه‌ای که به منظور تحکیم نظام‌مند همکاری‌های مشترک بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی "نصر"در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک در 8 ماده منعقد شد. 
 
این تفاهم‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی بین مرکز نصر و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور جهت افزایش مشارکت بدنه‌ خبرگانی کشور در تولید مستندات کاربردی برای کمک به اخذ تصمیمات قوی‌تر مبتنی بر شواهد در حوزه‌ مسئولیت‌ها و ماموریت‌های مرکز نصر به امضا رسید و معاونت آموزشی وزارت بهداشت متعهد شد ضمن انجام حمایت‌های لازم و بسترسازی برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه، در تعیین اولویت ‌های تحقیقاتی مشارکت فعال داشته و بر عملکرد انجمن‌ها در انجام تعهدات موضوع تفاهم‌نامه نظارت نماید. 
 
این تفاهم‌نامه برای 3 سال آتی تنظیم شد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است لذا تمدید و ادامه‌ی فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد تفاهم‌نامه‌ی مذکور با توافق و تائید طرف‌های تفاهم‌نامه انجام خواهد شد. 
 
همچنین مقرر گردید اعتبار قراردادهای همکاری که در چارچوب این تفاهم‌نامه امضا می‌شوند پس از پایان اعتبار تفاهم‌نامه و تا خاتمه‌ی قرارداد به قوت خود باقی باشد. 
 
به گزارش وب‌دا این تفاهم‌نامه به منزله‌ چارچوب کلی همکاری متقابل بین اعضا است و حقوق معنوی و مادی پژوهشگران، تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود و در صورتی که اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراعی منتهی شود، نتایج حاصل به نسبت فعالیت،‌ به طرفین تفاهم‌نامه اختصاص خواهد یافت.

پایان پیام/

مطالب مشابه