سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم قاسم جان بابایی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدتقی طالبیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نظر به دانش، توانمندی و سوابق شایسته جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب می شوید امید است جنابعالی با اتکال به خداوند وبا استفاده از توان کارشناسی و اجرایی همکاران محترم در آن اداره کل و دانشگاهها و صاحب نظران در انجام وظایف مشروحه ذیل موفق باشید.

1_  برنامه ریزی برای انجام نظارت فعال بر فرآیندهای ارائه خدمات تشخیصی درمانی و عملکرد موسسات پزشکی سراسر کشور به منظور پیشگیری از تخلفات بویژه تخلفات حرفه ای و تعرفه ای.

2_ استفاده مناسب از شاخص های مهم حیاتی مثل مرگ مادران باردار، نوزادان و ... هم چنین رضایت مندی گیرندگان خدمت در ارزیابی عملکرد و اعتبار بخشی در موسسات پزشکی کشور به منظور ارتقاء این شاخص ها در مراکز ارائه خدمت.

3_ نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.

4_ برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موثر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در دانشگاههای علوم پزشکی در راستای اقدامات باز دارنده و اثر بخش در برخورد با  تخلفات.

5_ برنامه ریزی جهت تدوین، بازنگری و اصلاح آئین نامه های تاسیس موسسات پزشکی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در حیطه خدمات سلامت مطابق با سیاست های  وزارت بهداشت.

6_ اصلاح و ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه های موسسات پزشکی به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان از طریق بستر وسامانه های  الکترونیکی.

7_ برنامه ریزی جهت انسجام، نظام بخشی و ارتقای کیفیت فعالیت های کمیسیونهای ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه وارتقا فرآیند های صدور پروانه های موسسات پزشکی.

8_ برنامه ریزی جهت توسعه  صنعت گردشگری سلامت، تسریع در ایجاد شرکت های تسهیل گر و ارتباط آنها با تمام بیمارستانهای دارای IPD و اعتبار بخشی ونظارت مستمر بر فعالیت های انجام شده در این زمینه با همکاری سازمان ذیربط و هم چنین نظارت بر روند ارائه خدمات گردشگران سلامت. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه