لزوم تشکیل ستادهای استانی برای دریافت گزارش‌های مربوط به کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه محمدرضا ظفرقندی در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه