اهمیت قرنطینه جدی گرفته شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه عباس آقازاده در زیر آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه