پاسخ رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس نظام پزشکی تبریز در خصوص جلسه مجمع عمومی فوق العاده
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی آمده است:

استادارجمند جناب آقای دکتر پناهی
رئیس محترم نظام پزشکی تبریز و رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام،
عطف به نامه شماره 1398/166/523 مورخ 98/12/3 جنابعالی به استحضار می رساند:

1_ درخواست ابتدایی تشکیل و سپس با توجه بع عدم استقبال اکثریت اعضاء مجمع؛ درخواست لغو مجمع عمومی فوق العاده توسط هیات رئیسه محترم مجمع به  اینجانب ارائه شده و  اینجانب نیز حسب وظیفه قانونی مواردفوق را به همکاران محترم عضو مجمع ابلاغ کرده ام.

بدیهی است این حقیر به عنوان تدوین کننده قانون موجود سازمان نظام پزشکی درسال 1383 دخالت امری و تداخل وظیفه ای ارکان سازمان در امور یکدیگر را قانونی و به صلاح نمی دانم و معتقد به تفکیک وظایف قانونی ارکان سازمان هستم.

2_ درمورد بند3 نامه جنابعالی مبنی بر حضور اعضای مجمع عمومی آن استان درموعد مقرر نیز به استحضار می رساند با توجه به شرایط و روزهای سخت مردم درمواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا و گرفتاری شدید اینجانب در این رابطه و جلسات متعدد از جمله حضو در قرارگاه کنترل و مراقبت این بیماری در وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی برای هماهنگی های لازم ،امکان پذیرایی در ایام مذکور از هیات محترم آن استان مقدور نمی باشد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل


پایان پیام/

مطالب مشابه