جلسه اضطراری هیات رئیسه شورایعالی نظام پزشکی تشکیل شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات جلسه اضطراری هیات رئیسه شورای عالی به شرح ذیل است:

1_ مکاتبه فوری با مقامات عالی رتبه کشوری به منظور انعکاس نقطه نظرات کارشناسی، پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی مدیریت بحران همه گیری بیماری کرونا.

2_ مکاتبه فوری با وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور انعکاس تنگناهای موجود بویژه نیازها و مشکلات همکاران جامعه پزشکی درخصوص انجام ماموریت های مربوطه و لزوم رسیدگی فوری و نیز ارائه پیشنهادهای شورای عالی سازمان نظام پزشکی.

3_  اطلاع رسانی شفاف و دقیق، آموزش های عمومی و تخصصی و کسب نقطه نظرات همکاران جامعه پزشکی و پاسخگوئی و حل مشکلات آنان

4_ آموزش و اطلاع رسانی به مردم با استفاده از تمامی امکانات از جمله رسانه های جمعی ، فضای مجازی ، نصب بنر در سطح شهر و مراکز بهداشتی و درمانی .

5_ فراخوان کلیه اعضای داوطلب جامعه پزشکی، بالاخص همکاران محترم پزشک عمومی، متخصصین محترم عفونی، داخلی، اطفال، بیهوشی و رادیولوژی تا در صورت نیاز سیستمهای بهداشتی ودرمانی دولتی، مساعدت لازم صورت پذیرد.
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه