دبیرستاد ملی مدیریت بیماری کرونا منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم سعید نمکی به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی
 با توجه به سوابق اجرایی ارزنده تان و تجربه سال های سخت دفاع مقدس ، بدینوسیله بعنوان دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا منصوب می شوید.

اهم انتظارات از جنابعالی عبارتند از:

1- هماهنگی در تشکیل مستمر جلسات
2- ارسال دستور جلسات حتی الامکان با فاصله مناسب قبل از تشکیل
3- تدوین صورتجلسات و پیگیری مراحل اجرائی
4- پایش نحوه اجرای مصوبات ستاد و اعلام گزارش سریع هرگونه عدم اجرا توسط دستگاه های ذیربط
5- جلب مشارکت و هماهنگی بین اعضاء ستاد و دستگاه ها در راستای برنامه های اجرائی و علمی که می تواند به کوتاهتر شدن زمان حضور بیماری در کشور کمک کند.
6- تشکیل جلسات مستمر قرارگاه اجرائی مدیریت بیماری کرونا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با حضور صاحب نظران، مدیران اجرائی بخش سلامت و دانشگاه ها به عنوان جانشین اینجانب.
7- تدوین و ابلاغ سریع شرح وظایف کمیته های ستاد، تشکیل جلسات مستمر با مدیران و نمایندگان کمیته ها، پیگیری و اعلام گزارش آنها در جلسات ستاد
8- نظارت بر عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی و ستاد های استانی و اعلام گزارش مستمر به اینجانب
9- مدیریت بر بخش های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معاونت های مختلف، به خصوص نظارت بر نحوه تامین و توزیع مایحتاج دانشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور از قبیل مواد مصرفی، تجهیزات، تخت بیمارستانی، نیروی انسانی و غیره، همچنین نیازهای مالی جهت پشتیبانی برنامه در سطح ملی

10- جمع آوری نظارت کمیته های علمی، اپیدمیولوژی و دیگر مراجع جهت پیش بینی بیماری و زمان پیک و کاهش رفتار تهاجمی ویروس و ارائه آن به جلسات ستاد و همچنین اعلام گزارش نحوه مدیریت، کاستی ها، نقاط ضعف و قوت عملکرد ستادهای استانی و اطلاع رسانی لازم به آنها جهت اصلاح رویه های اجرائی.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه