نماینده مشترک وزیر بهداشت و رئیس مجلس، جهت پیگیری وضعیت قم منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم سعید نمکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر همتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس
بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود حداقل هفته ای یکبار بعنوان نماینده اینجانب و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شهر مقدس قم سفر و ضمن بازدید از مراکز ارائه خدمات و برگزاری جلسه با نماینده تام الاختیار وزیر و مسئولین دانشگاه و هم چنین کسب نظر آیات عظام، استاندار محترم و دیگر مسئولین، گزارش به اینجانب ارسال نمائید. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه