احتمال انتقال بیماری در شعب بانکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی گفت: یکی از نقاطی که در بازدیدهای میدانی باعث ایجاد موجی از نگرانی در کارشناسان بهداشتی و درمانی شده است، حضور متراکم و تردد فراوان شهروندان در شعب بانکهاست.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران ادامه داد: وسایل حفاظتی به اندازه کافی در اختیار کارکنان بانکها قرار ندارد، مشکل کمبود وسایل حفاظتی مانند سایر دستگاههای اجرایی در بانکها نیز وجود دارد و انجام کارهای بانکی طبق روال معمول، می‌تواند باعث انتشار آلودگی ویروس شود، مردم تا حدامکان کارهای بانکی خود را طریق سیستم بانکداری الکترونیک انجام دهند، تصریح کرد: همچنین از بانکها درخواست می‌شود برای مراجعه حضوری کمتر مردم به شعب خود همکاری کنند و در حد امکان برای حفاظت از کارکنان خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد برای دریافت اسکناس نو به بانک‌ها مراجعه میکنند، قطعا این کار مورد تایید نیست و باید تا حد امکان برای پیشگیری از شیوع بیماری از تبادل پول نقد خودداری شود، ویروس کرونای جدید می‌تواند به مدت طولانی بر روی اسکناسها باقی بماند، با توجه به اینکه امکان تنظیف پول نقد وجود ندارد متاسفانه این اسکناسها میتوانند عامل مهمی برای انتقال آلودگی باشند.

به گزارش ایسنا زالی در پایان تاکید کرد: شهروندان برای جلوگیری از انتقال آلودگی باید تا حد امکان از خدمات الکترونیک استفاده کنند و بانک‌ها نیز باید در حد توان خود نسبت به جایگزینی خدمات حضوری با خدمات مجازی اقدام کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه