تعویق سه ماهه سر رسید اقساط بانکی جامعه پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  تصویر نامه محمدرضا ظفرقندی در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه