اولین گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش روز ۲۳ اسفند اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:


پایان پیام/

مطالب مشابه