منتفی شدن ۱۱۵۴ حکم از قوانین بهداشت و درمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی نوبخت حقیقی توئیتی از تنقیح قوانین موجود در حوزه بهداشت و درمان و حذف قوانین ناکارآمد در این حوزه خبر داد. 
متن توئیت به شرح زیر است:

دیروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اقدامی تنقیحی پس از حدود ۱۲۵ سال از تاریخ قانون‌گذاری در کشور با پیشنهاد و کمک معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و معاونت قوانین مجلس از ۸۷۰۰ حکم در قالب ۱۷۱۰ قانون حوزه سلامت رای به اصلاحات زیر داد.

1_۱۱۵۴ حکم نسخ ضمنی و منتفی در ۳۷۲ قانون
2_ ۶۸۴ حکم مدت منقضی در ۲۶۷ قانون

پایان پیام/

مطالب مشابه