تمامی وام‌های نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز رحیمی با بیان اینکه در این صندوق هیچ فهرست لیست وام دانشجویی در انتظار پرداخت نیست، گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت کلیه لیست های وام دانشجویی ارسالی به صندوق از سوی دانشگاه های علوم پزشکی را پرداخت کرده است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار کرد: با شروع پاندمی کرونا این صندوق با پیش بینی شرایط موجود موفق به اخذ درخواست های اینترنتی دانشجویان پیش از تعطیلی دانشگاه ها شد و نسبت به پرداخت وام های دانشجویی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 تا پایان اسفند ماه 1398 اقدام کرده است.

به گزارش وب‌دا وی در پایان افزود: هزینه دریافتی از دانشجویان برای اسکان در خوابگاه‌ها متناسب با مدت زمان حضور آنها خواهد بود، از آنجاکه تاکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا اکثر دانشجویان هیچگونه اسکانی در خوابگاه ها نداشته اند، صندوق رفاه دانشجویان با تأیید دانشگاه مربوطه از دریافت مبالغ هزینه خوابگاه نیمسال دوم 99-1398 صرف نظر خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه