اعتراض ۴۰ انجمن صنفی و علمی پزشکی به تعرفه‌های سال ۹۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از این نامه آمده است: اعلام این اعتراض از جانب جامعه پزشکی که همیشه در همه حواث گوناگون نظیر جنگ تحمیلی، حوادث عمومی و هجوم و همه گیری ویروس کرونا در صف مقدم ایثار و خدمت رسانی بوده اند اگر چه درابتدا به دلیل مسائل معیشتی این قشر از جامعه به نظر برسد ولی در حقیقت عامل افت سطح خدمات پزشکی، عدم ارائه خدمات ضروری به جامعه، افت سطح سلامتی مردم عزیزمان و در نهایت عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مراکز ارائه خدمات و موجی از بیکاری اقشار وابسته به این حرفه خواهد شد.

در بخش دیگری نیز آمده است: همه این عوامل موجبات افت سلامتی جامعه و عقب گرد سطح علمی و خدمات  حرفه ای پزشکی و واحئهای مربوطه  را فراهم خواهد کرد که خود یکی از افتخارات ایران عزیز در سطح منطقه و بین الملل می باشد و به یک تصمیم در جهت فرصت سوزی از طرف جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

نامه فوق با متن زیر خاتمه یافته است:

امضا کنندگان ذیل که از مسئولین انجمن های علمی گروه پزشکی بوده و هر کدام نمایندگی گروه های وسیعی از رشته های تخصصی می باشند هرچه سریع تر خواهان ملاقات حضوری با جنابعالی بوده تا ضمن بیان کامل تبعات این تصمیم گیری غیرکارشناسانه راهکارهای خود را به صورت  مفصل ارائه نمایند.

نسخه ای از این نامه برای ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه هم ارسال شده است.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه