تاخیر بیش از ۲۸ میلیون جراحی در سراسر جهان به دلیل پاندمی کروناویروس
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محققان بریتانیایی اطلاعات مربوط به جراحان ۳۵۹ بیمارستان از ۷۱ کشور را در مورد برنامه‌های جراحی انتخابی شأن جمع آوری کرده و از آن داده‌ها برای برآورد تعداد جراحی‌ها در ۱۹۰ کشور در قالب یک مدل آماری استفاده کردند.

مطالعه نشان داد بر اساس یک دوره ۱۲ هفته‌ای از اوج اختلال در خدمات بیمارستان ناشی از پاندمی کروناویروس، ۲۸.۴ جراحی انتخابی در جهان در سال ۲۰۲۰ کنسل شده یا به تعویق می‌افتد.

محققان دریافتند به ازای هر یک هفته اختلال در خدمات بیمارستانی، ۲.۴ میلیون کنسلی در جراحی‌ها روی می‌دهند.

" آنیل بانگو "سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بیرمینگام انگلستان، در این باره می‌گوید: «اگرچه این اقدامات ضروری است، اما کنسل شدن‌ها بار سنگینی را بر بیماران و جامعه تحمیل می‌کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «انتظار بیماران برای برنامه ریزی مجدد برای جراحی موجب بدترشدن کیفیت زندگی شأن می‌شود. حتی در برخی موارد مانند سرطان، تأخیر در جراحی، منجر به برخی مرگ‌ها می‌شود.»

به گزارش مهر طبق برآورد محققان، حدود سه چهارم جراحی‌های برنامه ریزی شده در سراسر جهان در پی به اوج رسیدن این پاندمی کنسل می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه