اهمیت مراقبت‌های بهداشتی برای افراد مسن در طول بیماری همه گیر کووید ۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی درباره ضرورت مراقبت های بهداشتی از افراد مسن در زمان شیوع کرونا تاکید می کند که بیماری همه گیر کووید 19به شیوه های حادی برجمعیت جهانی تأثیرمی گذارد ودربسیاری از کشورها افراد مسن با جدی ترین تهدیدها و چالش ها روبرو هستند.

در این گزارش آمده است: اگرچه همه گروههای سنی در معرض خطر ابتلا به ویروس کووید 19هستند، اما افراد مسن به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی ناشی ازکهولت سن و شرایط بنیادی بهداشتی موجود به طور قابل توجهی با خطرابتلا به بیماری حاد روبرو هستند.

سازمان جهانی بهداشت، در این گزارش به این نکته اشاره می کند که بسیارمهم است که افراد مسن بتوانند درطول همه گیری چه از نظر خدمات اورژانس وچه مراقبت های اولیه بهداشتی به خدمات مراقبت های بهداشتی دسترسی پیدا کنند. بدون شک خدمتگزاران حیطه مراقبت های بهداشتی، ارائه دهندگان خدمات اجتماعی، اعضای خانواده و اعضای جامعه که برای افراد مسن خدمات ارائه می دهند نیزمی بایست توسط منابع مورد نیاز آنها پشتیبانی شوند.

لازم به ذکر است دراین گزارش عنوان شده که این منابع باید شامل رویکردهای نوآورانه ای برای دسترسی به افراد مسن از طریق طب از راه دور و فناوری باشد. همچنین لازم است سواد دیجیتالی افراد مسن افزایش یابد تا آنها بتوانند از برنامه های تلفن همراه برای دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط با اعضای خانواده وارائه دهندگان خدمات جامعه حتی اگر به لحاظ فیزیکی جدا باشند، استفاده کنند.

از سوی دیگر طبق این گزارش باید توجه کرد که برای آنکه ازدسترسی افراد مسن به مراقبت وپشتیبانی مورد نیازدرهنگام شیوع کووید19اطمینان حاصل شود، خانواده ها ومراقبان آنها باید دراولویت مورد حمایت قرارگیرند. برنامه ها وخدماتی که به تأمین نیازهای افراد مسن کمک می کند، سلامت آنها را ارتقا می بخشد وآنها را ازبیمارستان دورنگه می دارد، می بایست دراولویت قرارگیرند.

سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد، از مراقبت درمنزل، مواد غذایی مغذی، لوازم بهداشتی حمام وتوالت، دارو وپشتیبانی اجتماعی واطلاعات مربوط به سلامت ذهنی وعاطفی باید اطمینان حاصل شود. همچنین لازم است افراد مسن به اطلاعات صحیح درمورد چگونگی سالم ماندن درطول دوره بیماری همه گیرو اینکه درصورت بیمار شدن چه باید انجام دهند دسترسی داشته باشند.

بدون تردید سازمان جهانی بهداشت درحال توسعه دستورالعمل ها و توصیه های جدیدی برای سیاست گذاران، متخصصان مراقبت های بهداشتی و تسهیلات مراقبت درمورد درنظرگرفتن ملاحظاتی برای افراد مسن درارتباط با شیوع کووید 19 است. روابط عمومی سازمان بیمه سلامت

پایان پیام/

مطالب مشابه