اپیدمی مسمومیت با متانول تهدیدکننده امنیت سلامت کشور است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وبینار "مدیریت و کاهش خطر اپیدمی مسمومیت با متانول" با هدف آمادگی و پاسخ هماهنگ نظام سلامت کشور در برابر تهدید سلامت ناشی از اپیدمی مسمومیت با متانول در کشور با حضور نمایندگان معاونت های درمان، بهداشت وزارت متبوع، سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه مرجع سلامت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اساتید بنام سم شناسی بالینی و مسمومیت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی، برگزار شد.

در این جلسه، نفیسه میر کتولی، رییس دبیرخانه پدافند غیرعامل وزارت بهداشت با اشاره به روند رو به افزایش اپیدمی مسمومیت با متانول در کشور، به این معضل به عنوان یک تهدید امنیت سلامت پرداخته و بر ضرورت تقویت هماهنگی های درون بخشی نظام سلامت جهت آمادگی و پاسخ جامع و هماهنگ نظام سلامت به آن تاکید کرد.

وی افزود: ستاد پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، بنابر قوانین و اسناد بالادستی موجود من جمله "بند (ر) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه" و "سند راهبردی پدافند و مدیریت تهدیدات، آسیب‌ها، حوادث و مسمومیت‌های شیمیایی در نظام سلامت کشور" با هدف حفاظت از سرمایه های انسانی و تامین امنیت سلامت کشور ، مدیریت و کاهش خطر مسمومیت با متانول را در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت و همکاری کلیه ذی نفعان برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت آمادگی و پاسخ هماهنگ و منسجم نظام سلامت را انجام می دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در این جلسه از ابعاد گوناگون به معضل مصرف و مسمومیت با متانول در کشور و روند رو به افزایش اپیدمی های و پاسخ فعلی نظام سلامت پرداخته شد و نمایندگان بهداشت، درمان و آزمایشگاه جامع سلامت این وزارت و دانشگاه های علوم پزشکی ضمن تشریح وضعیت موجود در خصوص برنامه ها و اقدامات تشخیصی، پیشگیری و درمانی خود به همراه چالش ها و دستاوردها توضیحات کاملی را ارائه کردند.در پایان جلسه نیز مقرر شد تا کلیه بخش های ذی ربط ضمن معرفی نماینده مطلع خود جهت اقدامات و برنامه ریزی های آتی، پیشنهادات و برنامه های آمادگی و پاسخ خود را به ستاد پدافند غیر عامل ارسال کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه