درگیری قلبی عروقی یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران سرطانی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آذین علیزاده اصل به راه اندازی رشته جدید کاردیوانکولوژی در ایران اشاره کرد و گفت: شروع این رشته جدید پزشکی و انجام این کار بسیار سخت، اما برای بیماران سرطانی مفید است. چرا که درگیری قلبی عروقی یکی از علل مهم مرگ و میر در بیماران سرطانی است و به همین علت، من ایجاد این رشته را یک لطف بزرگ الهی در حق بیماران می دانم.

رئیس مرکز تحقیقاتی کاردیوانکولوژی بیمارستان قلب شهید رجایی ادامه داد: کاردیوانکولوژی رشته و فیلدی جدید از تلفیق رشته های کاردیولوژی "قلب و عروق" و انکولوژی "سرطان شناسی" بوده و به علت تاثیرات مهم و سرنوشت ساز و حیاتی انواع سرطان ها و به خصوص درمان های رایج شیمی درمانی و پرتو درمانی روی سیستم قلبی عروقی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. چرا که وجود انواع عوارض قلبی و عروقی و نیز مرگ و میر بالای قلبی در بیماران سرطانی حقیقتا قابل توجه است، کلینیک درمانیِ کاردیوانکولوژی در بیمارستان قلب شهید رجایی از بیش از سه سال پیش تاسیس و روز به روز بر تعداد بیماران ما افزوده می شود. 

وی افزود: ارجاع بیماران سرطانی به کلینیک کاردیوانکولوژی طبق گایدلاین های علمی جهانی (ASE و ACC) قبل از شروع شیمی درمانی و به فواصل مقتضی بعد از انواع درمان ها صورت می گیرد. به طوری که بیماران تحت ویزیت دقیق، اکوکاردیوگرافی پیشرفته و در صورت لزوم سایر روش های تشخیصی کامل قرار می گیرند و درمان های لازم و مقتضی قلبی را نیز  دریافت می نمایند. البته در مواردی نیز اقدامات پیشگیرانه دریافت می کنند، در حال حاضر بیماران سرطانی بسیاری از خدمات این بخش استفاده می کنند و موفقیت های بسیاری در این خصوص داشته ایم و توانسته ایم در جهت کاهش عوارض قلبی و نیز مرگ و میر این بیماران قدم های اساسی برداریم.

علیزاده اصل تاکید کرد: این موفقیت ها با حمایت و همراهی هر سه انجمن قلب و عروق، هماتو انکولوژی و رادیوانکولوژی، حاصل شده است، همه بیماران در طرح تحقیقاتی رجیستری کاردیوانکولوژی با مشارکت ٨ مرکز قرار می گیرند که قطعا منجر به نتایجی تحقیقاتی بسیار ارزشمند خواهد بود که در این مسیر ما را بسیار کمک خواهد نمود و نیز باعث ارتباط ما با مجامع بین المللی می گردد، مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی در آذر ۹۸ با حکم وزیر بهداشت تاسیس شده است، دوره ٦ ماهه آموزشی رشته کاردیوانکولوژی، راه اندازی و کوریکولوم دوره فلوشیپ این رشته آماده تقدیم به وزارت بهداشت است. 

به گزارش مهر رئیس مرکز تحقیقاتی کاردیوانکولوژی بیمارستان قلب شهید رجایی در پایان اضافه کرد: دستورالعملی در مورد پاندمی کووید ۱۹ و بیماران قلبی سرطانی تقدیم وزارت بهداشت نموده ام که چاپ شده است، در حال حاضر تعبیه پورت شیمی درمانی با خدمات بیمه در مرکز ما در حال انجام است، در مجموع هر سه شاخه درمانی، آموزشی و پژوهشی این رشته در حال حاضر در بیمارستان قلب شهید رجایی فعال است و یک رشته کامل در این مرکز شکل گرفته است، هر گونه تلاش در این زمینه در جهت کمک به بیماران سرطانی و کاهش عوارض قلبی این دسته از بیماران و در نتیجه افزایش طول عمر با کیفیت آنها، بسیار مفید و موثر خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه