۵ پیشنهاد فوری برای جلوگیری از انحطاط خدمات پزشکی در ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) متن نامه به شرح زیر است:

با سلام و احترام؛ 

سال هاست بر اساس محاسبات مراجع رسمی با وجود اینکه قیمت تمام شده کار پزشکی شامل هزینه های ساختمان و دیه و مالیات و سایر هزینه های جاری حتی بیش از نرخ تورم افزایش یافته اند، تنها در موضوع سلامت قوانین اقتصاد نادیده گرفته شده است. تأثیر این موضوع بر کیفیت سلامت انکار ناپذیر است و می رود تا کلیه خدمات پزشکی را به انحطاطی نه چندان دیررس مبتلا و کیفیت حرفه ای خدمات پزشکی و رضایتمندی جامعه از کادر درمان و رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات پزشکی دچار اختلال منجر به نابودی شود. 

ساختار سلامت با توجه به تورم و هزینه های رو به تزايد چون ساختمانی است که موقتا با سوزاندن در و پنجره هایش گرم می‌شود و چیزی تا فروپاشی تمام ساختمان باقی نمانده است. بنابراین پیشنهادات مشخص زیر را برای مقابله با این بحران پیشنهاد می‌کنیم:

 الف: تعرفه کلیه خدمات درمانی تشخیصی توانبخشی حداقل براساس تعرفه سال ۹۳ با اضافه کردن نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در بازه زمانی تا سال ۹۹ اعلام و کلیه هزینه های اضافی نظير دیه و مالیات و هزینه های جدا سازی و تعطیلی ناشی از قرنطینه مورد محاسبه قرار بگیرند، لازم به توضیح است که تعرفه سال ۹۳ نیز خود بسیار پایین و بر خلاف موازین عرفی و شرعی بوده است.

ب: ترجيحا تعرفه های واقعی تعیین و بیمه ها ملزم به پرداخت این تعرفه ها باشند تا هزینه اضافی بر مردم تحمیل نشود 

ج: در صورتی که پرداخت تعرفه های واقعی طبق پیشنهاد بند الف حقيقا وجود نداشته باشد، تعرفه ها به شکل طیفی از حداقل و حداکثر باشند - حداقل؛ بالاترین تعرفه ای است که توسط بیمه های تکمیلی قابل پرداخت می‌باشد و حداکثر تعرفه پیشنهادی انجمن ها است.

د: امکان کار در بخش خصوسی با تعرفه های واقعی روا داده شود به ترتیبی که پرداخت بیمار اضافه بر توانایی بیمه ها امکان پذیر باشد. آزاد سازی تعرفه های ویزیت و اعمال تخصصی اهمیت بسیار داشته و امکان تحقق کیفیت بالاتر این خدمات را فراهم می‌سازد و باعث تعیین نرخ واقعی این خدمات میگردد و بعلاوه امكانات اقتصادی بیمه ها را هم برای مسائل اساسی تر حفظ می‌کند.

لازم به ذکر است که هر گونه تعرفه اعلامی از طرف کمیسیون و کار گروه مربوطه با اجرای هر کتاب تعرفه‌ای جدیدی هنگامی رسمیت پیدا می‌کند که مورد تایید انجمن های علمی کشور نیز باشند.

و: پر واضح است که بدون تحقق درخواست های حداقلی فوق هیچ نهاد و سازمانی قادر به تضمین رعایت تعرفه های اعلام شده توسط تک تک افراد و موسسات پزشکی تحت پوشش خود نخواهد بود. 

ز: واگذاری نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی به نظام پزشکی کل کشور از اهم خواسته های ما است. امیدواریم که با بررسی دقیق و کارشناسانه این امر از کاهش اعتماد عمومی به یکدیگر و افت سرمایه اجتماعی کشور پیشگیری شود.

از طرف جمعی از رؤسای انجمن های علمی کشور امضاء کنندگان این نامه در خواست ملاقات حضوری جهت تبیین نظرات اعلام شده را دارند که امید است توسط آن مقام محترم به زودی انجام شود.

دکتر محمد رازی - رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دکتر عباس بصیری رئیس انجمن اورولوژی ایران

پایان پیام/

مطالب مشابه