آخرین وضعیت تخت‌های نقاهتگاهی کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیما سادات لاری درباره وضعیت نقاهتگاه‌های پسا و پیشا بیمارستانی که ابتدای کرونا برای نگهداری از بیماران ایجاد شد گفت: تخت‌های نقاهتگاهی در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور برای دوران نقاهت بیماران یا بیمارانی که نیاز به بستری در بیمارستان نداشتند، طراحی و راه‌اندازی شد.

وی افزود: نکته مهم در این زمینه این بود که بیماران و مردم به خاطر مسائل فرهنگی و خانوادگی از این موضوع استقبال نکردند و بسیاری از افراد که در شرایط وخیم بیماری نبودند و امکان مراقبت از آنها در منزل وجود داشت، در منزل مورد مراقبت قرار گرفته و بهبود پیدا کردند.

به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت بهداشت در پایان درباره وضعیت فعلی این نقاهتگاه‌ها گفت: در آینده اگر وضعیت ابتلا به شکلی باشد که نیاز به راه‌اندازی تخت‌های نقاهتگاهی داشته باشیم حتما این کار انجام خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه