شفافیت مالیاتی
طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا مرداد ماه مودیان باید صورت حساب درآمد و هزینه‌های شغلی خود را برای سال ۹۸ وارد نرم افزار اظهارنامه کنند.

ماده ۱۰۰ تبصره‌ای دارد که طبق آن مودی بجای ارایه صورت حساب درآمد و هزینه، میتواند مالیات سال ۹۷ خود را قطعی کند و با درصدی افزایش مالیات سال ۹۸ را هم به صورت قطعی پرداخت کند.

ظاهرا کسانی که در کل سال ۹۸ تا دو میلیارد تومان درآمد داشته اند می توانند از این تبصره استفاده کنند.


۱- آیا تبصره ماده ۱۰۰ شامل پزشکان هم می‌شود؟


۲- ظاهرا به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا برای خیلی از مشاغل مالیات توافقی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی نخواهد داشت،آیا برای پزشکان هم لحاظ خواهد شد ؟

طبق تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ ده درصد از حق العمل پزشکان در مراکز درمانی در طول سال ۹۸ به اداره مالیات واریز شده است و طبق بند ۷ همان تبصره این مبلغ باید از مالیات نهایی کم شود،


۳
- مبلغ مالیات ۹۸ طبق تبصره ماده ۱۰۰ برای پزشکانی که در درمانگاه و بیمارستان کار می کنند، ممکن است از کسر 10 درصد کمتر باشد، یعنی پزشک از اداره مالیات طلب کار شود.

 
راهکار اداره مالیات چیست؟ شفافیت و سرعت در انجام تکالیف.

چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی!


اداره مالیات و نظام پزشکی نباید در اواخر مرداد و چند  ساعت مانده به پایان مهلت توافق نامه را اعلام کنند. توافق نامه باید زودتر و شفاف و عادلانه ابلاغ شود. بخصوص در مورد عدم افزایش مالیات ۹۸ نسبت به ۹۷ و هم‌چنین تکلیف کسورات ۱۰ درصد.


با آرزوی پاسخگویی اداره مالیات، به همکاران عزیز توصیه می‌کنم برای پر کردن اظهارنامه عجله نکنند.

پایان پیام/