تجمعات باعث افزایش ۵۰ برابری انتقال ویروس می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر حقدوست گفت:‌ واقعیت این است که تغییرات روزانه را که می‌بینیم نباید فکر کنیم کاهش و افزایش شدیدی را دچار شدیم. وضعیت، وضعیت مطلوبی در کل کشور نیست.گاهی در یک استان دچار وضعیت قرمز و هشدار هستیم؛ نباید فکر کنیم که تفاوت زیادی بین مناطق هشدار و قرمز وجود دارد. همه استانها و شهرها باید مواظب و حساس باشند.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مبارزه با کرونا ادامه داد: شاخصی داریم یعنی اگر عدد یک باشد یعنی بیماری ثبات دارد، اگر بیش از یک باشد بیماری در حال افزایش و اگر کمتر از یک باشد، یعنی بیماری در حال کاهش است، ما در اردیبهشت توانستیم به حدود 8 دهم برسانیم، اما متاسفانه از خردادماه کم کم در برخی استان‌ها این شاخص به بالای یک رسید و در دو هفته اخیر تقریبا بالاترین عدد را در کل کشور داشتیم و حول و حوش  1.1 دهم رسید اما در همان موقع  در برخی استانها به 1.4 دهم هم رسد و این میزان تسری ویروس را به دیگران نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر در مترو یک نفر آلوده عطسه کند و ماسک نداشته باشد و دیگران هم محافظ نداشته باشند ممکن است 10 نفر را هم آلوده کند. قطعا اکنون مراقبت و حساسیت ها کمتر شده است. این ویروس بسیار چموش است و به محض اینکه ما کنترل خود را کم کرده و رفتار را کنیم ویروس رخنه می‌کند و ویروس در جامعه در حال چرخش است و به هر استان شهرستان و خانواده‌ای که آسوده خاطر شود، حتما حمله می‌کند، هنوز مستندات علمی در خصوص اینکه آیا ویروس دچار جهش شده آنقدر قوی نیست و آنچه این میزان را بالا و پایین کرده رفتار مردم و رفتار اجتماعی است تا جهش ویروس.

حق‌دوست درباره اعمال محدودیت‌ها تأکید کرد: چند کار را باید جدی بگیریم. سه توصیه اصلی است اول محافظت شخصی و در رأس آن استفاده از ماسک است. دوم تجمعات است که بسیار خطرناک است و به صورت تصاعدی خطر بالا می‌رود. یعنی اگر 10 نفر با هم باشند، وقتی به 20 نفر افزایش پیدا کند خطر 5 برابر می‌شود و وقتی از 20 نفر به 100 نفر برسد ممکن است خطر به 50 برابر افزایش پیدا کند، تا می‌توانیم باید به هرشکلی جلوی تجمعات را بگیریم وسوم رعایت اصولی است که باید در خیابان، مغازه‌ها، مترو و نقاط دیگر رعایت شود و فقط شاه‌کلید این موضوع همین است و هیچ ابزار کنترلی دیگری نخواهیم داشت.

به گزارش فارس رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مبارزه با کرونا در پایان درباره میزان اعمال محدودیت‌ها متذکر شد:‌ باید با توجه به شرایط تصمیم بگیریم و یک هفته رصد کنیم و بینیم چه اتفاقی می‌افتد. حتما ظرف یک هفته به یک کنترل مطلوب نخواهیم رسید، از یک طرف نیز باید کشش جامعه را هم ببینیم و همه باید زندگی کنند و باید به این نکته هم توجه کرده و یک بالانسی ایجاد کنیم. هرچقدر رفتار فردی و خانوادگی را اصلاح کنیم محدودیت های اجتماعی کمتر خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه