افزایش حقوق نیروهای شرکتی وزارت بهداشت در مهر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رئیسی در خصوص درخواست تغییر وضعیت همکاران قراردادی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ابلاغ افزایش حقوق نیروهای رسمی فعال در حوزه سلامت، همه معاونین وزارت بهداشت متفق‌القول بودند که باید حقوق همه نیروها از جمله نیروهای شرکتی افزایش پیدا کند.

وی افزود: تامین اعتبار افزایش حقوق، فقط برای استخدامی‌ها پیش بینی شده بود و ما موضوع افزایش حقوق نیروهای شرکتی را از طریق سازمان مدیریت پیگیر هستیم و امیدواریم این موضوع نهایتا تا اول مهر محقق شود، تبدیل وضعیت تعدادی نیروهای بهداشت هستند، از سویی فرسودگی و خستگی کادر درمان و بهداشت و از سوی دیگر طاقت فرسا بودن خدمات نیروهای بهداشت باعث شد تا دولت مجوز استخدام بدهد. طی روزهای گذشته مجوز استخدام سه هزار نیرو داده شد، توجه داشته باشید که اکنون 22هزار نیروی فعال در بخش خصوصی داریم که برای جذب آنها سازمان مدیریت باید مجوزهای بیشتری بدهد.

به گزارش فارس معاون بهداشت وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: در حال حاضر در زمینه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی هم با مشکل مواجهیم که باید دولت توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد، باید توجه داشت که در همین مدت حدود 1800 تخت آی سی یو به مراکز درمانی افزوده شد که هر تخت نیازمند 4 پرستار است، با کمبود نیرو مواجه هستیم، با توجه به شیوع کرونا نیروهای قرارداد موقت و 89 روزه را جذب کردیم که در صورت ارائه مجوز جذب، تبدیل وضعیت صورت خواهد گرفت.

پایان پیام/