بیمارستان بخش خدماتی بیمار محور
مدیران بیمارستان در اداره بیمارستان با چالش‌هایی بیش از سایر بخش‌های خدمات روبه‌رو هستند چرا که در بیمارستان، دریافت‌کننده خدمت از یک‌سو آسیب‌دیده و بیمار است و دریافت خدمت خواسته او نبوده‌، بلکه به ناچار و با ناخشنودی مراجعه کرده است و از سوی دیگر اکثریت بیماران و همراهان آنها هیچ اطلاع درستی از زحماتی که ارائه‌دهندگان خدمت در طول سال‌های متمادی برای کسب تواناهایی لازم متحمل شده‌اند، ندارند و این دو موضوع باعث می‌شود به هزینه‌های درمان خود به چشم یک هزینه زائد بنگرند و از پرداخت آن ناخشنود باشند.

هدف هر بیمارستانی باید در مرحله اول برآورده کردن نیاز بیمار باشد و در مرحله دوم ارتقاء حرفه‌ای و شغلی تمامی کارکنان در هر سطحی و سود دهی به عنوان سومین هدف بیمارستان باید مورد توجه قرار گیرد.

وقتی صحبت از نیاز بیمار می‌شود، منظور فقط نیازهای درمانی نیست و شامل حمایت‌های روحی، خانوادگی و گاها مالی از بیماران هم می‌شود که بیمارستان‌ها باید با جلب مشارکت خیرین در قالب واحدهای مددکاری، زمینه امکان ارائه خدمات در این موارد را مهیا نمایند.

البته پرواضح است بیمارستان‌ها به تنهایی نمی‌توانند پایه‌گذار و ارائه دهنده سیستم درمانی بیمار محور باشند و در این راستا همراهی تمامی مراجع قانونگذار و فعال در عرصه سلامت از جمله سازمان‌های بیمه‌گر و حتی همراهان بیماران لازم و ضروری است و باید دیدگاه‌های تمام متولیان امر از هزینه نگر بودن به بیمار محوری تغییر نماید و باید الویت اول منافع بیمار و نه کاهش هزینه‌های درمانی در نظر گرفته شود و در این راستا به هر بیمار به عنوان یک انسان نگریسته شود نه مجموعه‌ای از افراد و داده‌های آماری  که می‌تواند منجر به این دیدگاه گردد که صرف هزینه برای بیماران به عنوان هزینه سرباری جامعه محسوب شده و سیاستگذاران را به این سو سوق دهد که باید به جای افزایش کیفیت خدمات درمانی برای برآورده کردن نیاز بیمار، به دنبال کاهش هزینه‌های درمانی باشند.

امروز دیگر هدف بیمارستان‌ها فقط بهبودی بیمار نیست‌ و باید تلاش مدیران بر این باشد که بیمار با خاطره‌ای خوش بیمارستان را ترک نماید. واقعیت این است که به هر حال ممکن است علی‌رغم همه اقدامات و تلاش‌ها، عده‌ای از بیماران  سلامتی خود را بازنیابند و یا حتی دچار عوارض غیر‌قابل پیشگیری شده و یا در بیمارستان فوت نمایند و به خصوص در این موارد خاطره خدمات خوب و محترمانه می‌تواند تسلی بخش بازماندگان باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه