ایجاد ۲۷ رشته محل جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در جلسه دویست و هفتاد و هفتم این شورا به دانشگاه‌های علوم پزشکی مجوز ایجاد رشته محل‌ها را در مقاطع مختلف ارائه کرد.

مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرح زیر است:

بر اساس تصمیم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مجوز ایجاد رشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در مقطع کارشناسی پیوسته برای ۵ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، البرز، ایلام، زاهدان و قزوین صادر شد.

همچنین در ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی، تعداد ۲۷ رشته در مقاطع کارشناسی پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی، دستیاری فوق تخصصی پزشکی ایجاد شد. بیشترین مجوز به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با ۵ مجوز داده شده است.

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی رشته‌های آموزش هوشبری، فناوری تصویربرداری پزشکی، مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در مقاطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رشته‌های آموزش هوشبری، سلامت سالمندی در مقاطع کارشناسی ارشد و آینده پژوهی سلامت در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت کرد.

راه اندازی کارشناسی رشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتری تخصصی (Ph.D) یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مصوبات این شورا بوده است.

شورای گسترش دانشگاه‌ها همچنین با راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت پسماند، دکتری تخصصی (Ph.D) طب سنتی و دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند موافقت کرد.

در جلسه دویست و هفتاد و هفتم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی ۴ رشته تخصصی دندانپزشکی و یک کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موافقت شد که این رشته‌ها شامل دستیاری تخصصی پریودانتیکس، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی و کارشناسی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی بود.

ایجاد دستیاری تخصصی ارتوپدی و دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دکتری تخصصی (Ph.D) یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارشناسی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارشناسی ارشد هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دستیاری فوق تخصصی روماتولوژی و دستیاری فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیگر مصوبات این شورا بود.

همچنین شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با ایجاد دکتری عمومی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر موافقت کرد.

در جلسه دویست و هفتاد و هفتم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲ مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت و کاشان موافقت قطعی راه اندازی دریافت کردند.

پایان پیام/