مطالبات داروخانه‌ها تا پایان بهمن پرداخت شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شاهرخ رامزی با اشاره به آخرین اعتبارات تخصیص داده شده به بیمه سلامت اظهار کرد: سال گذشته از مجموع اعتبارات مصوب دولت، ۲۲ درصد آن به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شده است که این موضوع آثار منفی در پرداخت مطالبات موسسات ارائه دهندگان خدمات درمانی در سال ۹۸ داشته است.

وی افزود: مجموعه بدهی بیمه سلامت به بیمارستان‌های دانشگاهی در حدود سه ماه و مطالبات داروخانه‌ها تا پایان بهمن پرداخت شده است، بیمه سلامت مطالبات پزشکان خانواده در دو استان فارس و مازندران را تسویه کرده است. اتفاق خوبی که در سال گذشته رخ داده این است که مطالبات سال ۹۷ در بخش دولتی دانشگاهی پرداخت شده است و تنها مطالبات مربوط به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده است که معادل هشت روز از عملکرد دانشگاه هاست که به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.

معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در سال ۹۸ بدهی بیمه سلامت به بخش دولتی و دانشگاهی حدود ۳ ماه، در بخش بیمارستان‌ها و داروخانه‌های غیر دولتی دانشگاهی حدود یک ماه و مطالبات پزشکان، پاراکلینیک، درمانگاه و سایر موسسات تسویه شده است، بودجه مصوب هیات دولت برای امسال در حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تا کنون باید چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت سه ماه محل یارانه‌ها تامین می‌شده، اما تنها حدود۲۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رامزی در پایان گفت: هزینه بستری‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است و ما توانسته ایم زیان انباشته را به میزان ۵۰ درصد کاهش بدهیم، در حال حاضر صد درصد مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ و ۷۰ درصد مطالبات خرداد ماه و در بخش غیر از دولتی همچنین مطالبات داروخانه‌ها، بیمارستان ها، پزشکان و پاراکلینیک سال ۹۹ نیز تا پایان خرداد تسویه شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه