تا زمان تکمیل اجرای پروژه نسخه الکترونیکی، دفترچه بیمه حذف نمی‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی در خصوص زمان حذف دفترچه بیمه در سازمان بیمه سلامت گفت: زمان تعیین شده برای این مسئله آذر ماه است و امیدواریم تا آن زمان فرآیند نسخه الکترونیکی به سرانجام رسد، در حقیقت آذرماه زمانی است که رئیس جمهوری تعیین کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهوری در خصوص زمان حذف دفترچه عمل می شود، درباره نحوه حضور بیماران در مطب‌ها باید گفت دفترچه حذف نشده و تنها ضرورت نوشتن نسخه بر روی کاغذ حذف شده است، زیرا باید به گونه‌ای عمل کرد که تا اجرای کامل این پروژه نگرانی ایجاد نشود. بنابراین دفترچه همچنان در اختیار مردم قرار دارد، اما استفاده از آن کمتر خواهد شد.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: با فراهم شدن نسخه الکترونیک، مردم با در دست داشتن کارت ملی نیز می‌توانند حتی بدون دفترچه به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند، در این شرایط نیز بیمار می‌تواند به راحتی سرویس مورد نظر را از پزشک و یا موسسه طرف قرارداد دریافت کند، فرایند آموزش به پزشکان درباره نسخه نویسی الکترونیک انجام می‌شود، استفاده از دفترچه به صورت فیزیکی ادامه داشته و تنها میزان استفاده از آن کاهش پیدا خواهد کرد، لذا فرآیند صدور دفترچه وجود داشته و مشکلی در این باره متوجه فردی نخواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه