کرونا، ماموریت ویژه
شش ماه است که کرونا به کشور ما حمله کرده! شش ماه است که پرسنل درمان در حال نبرد هستند آن هم با امکانات حفاظتی کم و مرتبا در حال دادن تلفات! تمامی پرسنل درمان خسته‌اند، خستگی مزمن و جانگاه، بسیاری سابقه ابتلا به کرونا را هم دارند، پیکر همکارانشان را بدرقه کرده اند و امیدی به اتمام این نبرد نابرابر ندارند، اما نه حق ماموریتی دریافت میکنند، نه ترفیع درجه ای و تازه مالیاتهای سنگین علاوه بر کسورات پلکانی نیز از حق الزحمه شان کسر میشود!

 به کجا شکایت ببریم؟ 
به چه کسی بگوییم که ۳۵ درصد مالیات پس از کسورات پلکانی وحشتناک از حق الزحمه هایی که با بیش از یک سال تاخیر بدستمان میرسد کم میشود؟! 
کدام ظالمی برای ما تصمیم میگیرد که چنین با قساوت عمل میکند؟!
و تا به کی تحمل پزشکان ادامه خواهد یافت؟ 

مطمئنا کاسه صبر پزشکان لبریز خواهد شد، و خواهد شد آنچه نباید بشود.
 این بار گویا فرماندهان کمر به نابودی پزشکان و پرستاران گرفته‌اند و از پشت به آنها خنجر می‌زنند.
بزنید که ندانسته بر خود میزنید؛ بزنید تا ببینیم عاقبت چه خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه