ذی‌نفعان نسخه الکترونیک چه کسانی هستند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسینی دارو درمانی را یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری‌ها معرفی کرد و گفت: از طرفی دیگر یکی از شایع ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی است. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط برخی پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود بخشد و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار شود. این مطلب یکی از بخش های مهم مربوط به اجرای طرح نسخه الکترونیکی است.

وی افزود: نسخه الکترونیکی از یک طرف شامل نسخه نویسی و تجویز الکترونیکی و از طرف دیگر شامل نسخه پیچی الکترونیکی است. پس از تشخیص پزشک امکان ثبت دارو و اقدامات پاراکلینیکی فراهم شده که پس از ثبت آن توسط پزشک، اطلاعات مربوط به دارو، آزمایشات و تصویربرداری طبق سند ابلاغی وزارت بهداشت بعد از دریافت شناسه یکتا از بیمه سلامت " HID " برای سرویس مربوطه ارسال می‌شود. با ارسال اطلاعات مربوط به دارو و دریافت شناسه دارو، بیمار می‌تواند با مراجعه به داروخانه با استفاده از کد ملی و یا اعلام شناسه دریافتی داروهای ثبت شده توسط پزشک دارو را از داروخانه دریافت کند. در خصوص درخواست‌های پاراکلینیکی نیز فرد می‌تواند با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات " آزمایشگاه، تصویر برداری " و ارائه کد ملی و یا شناسه دریافتی از سیستم، خدمات مورد نظر را دریافت کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: بحث نسخه الکترونیک یکی از الزامات امروزه حوزه درمان است، فارغ از اینکه قانون چه می‌گوید یا اینکه مسائل بیمه‌ای چه می گویند، موضوع درمان در عصر امروز باید بتواند از تکنولوژی‌های روز استفاده کند که یکی از این تکنولوژی‌ها، فناوری اطلاعات است. برای اینکه بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات، اطلاعات بیماران را به صورت یکنواخت در اختیار داشته و از آن به صورت هوشمند استفاده کنیم، نیاز است که اطلاعات بیمار را در تمام مراجعاتش ثبت و ضبط کنیم و آن را بر اساس کدهایی که به آن تعلق می گیرد با زبان بین‌المللی کُدینگ جمع‌بندی کنیم تا پزشکان و سایر کارکنان حوزه بهداشت و درمان و سیاستگذاران بتوانند برای اقدامات درمانی، سیاستگذاری و ... از آن استفاده کنند، با این اقدام بیماران اولین سود را می‌برند، وقتی تمام اطلاعات بیماران وجود داشته باشد، پزشکان بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار به چه درمان هایی بهتر جواب داده است، این درمان‌ها برای بیمار چه عوارضی داشته و در عین حال هزینه‌هایش چطور کنترل می‌شود. 

حسینی تاکید کرد: دومین ذی‌نفع این اقدام پزشکان هستند؛ زیرا در کوتاهترین زمان و با دیدی باز می‌توانند تصمیم بگیرند. به عنوان مثال اگر بیماری به دارویی حساسیت داشته باشد، در سوابق او ثبت شده و پزشک به سرعت می‌تواند تصمیمات درستی بگیرد و در عین حال تداخل دارویی و عوارض داروها بر روی بیماران را کنترل کند. در عین حال با استفاده از فناوری‌های اطلاعات در حوزه درمانی، بیمه‌ها و دولت نیز منتفع شده و می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا منابعشان را در حوزه‌هایی که بیشتر نیاز است، متمرکز کنند. بنابراین ورود به این حوزه یک الزام و نیاز است. بر این اساس هم کشورها مباحث مختلفی را مطرح کرده‌اند. باید توجه کرد که برای اجرای اقداماتی مانند نسخه‌نویسی الکترونیک، بیماران و جامعه پزشکی دو سر طیف هستند که باید همکاری بالایی داشته باشند.

به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: در کنار این همکاری، قوانین و دستورالعمل‌ها مطرح می شوند، بنابراین هم بیماران باید بدانند که استفاده از این تکنولوژی به نفع آنها است و هم پزشک باید بداند که از این اقدام منتفع می‌شود. در کنار این هم قوانین کشورها تکمیل شده و زیرساخت‌هایی ایجاد می‌شود تا بتوانند کاستی‌ها را جبران کنند. در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا به‌ بحث نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت بیماران اشاره شده است، با استفاده از بررسی‌های نهایی می‌تـوان به این نتیجه رسید که یکـی از مراحـل اجرایی طولانی در رونـد درمـان نسـخه نویسی بدون داشتن شرح حـال اولیـه و دانایی از بیماری‌های زمینه‌ای است. از این رو برای آنکه بتوان معضل قـدیمی را برطرف کرد استفاده از شیوه‌هایی جدید و نوین است که در تمامی دنیا رواج دارد. نسخه نویسی الکترونیکـی و قـرار دادن نســخه‌هــا در سیســتم‌هــای کامپیوتری تأثیر زیادی در رفـع نـواقص دارد. 

پایان پیام/

مطالب مشابه