وزارت بهداشت نباید به صندلی‌های پزشکی نگاه اقتصادی داشته باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا احمدی درباره دانشجویان وارداتی که می‌توانند با مجوز وزارت بهداشت یک صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور را اشغال کنند، گفت: این اقدام در حق دانشجویان زحمتکش و تلاشگر، ظلم بزرگی است. در مقطعی دانشجویان محصل در خارج از کشور با مشکلات ارزی مواجه شدند و از آن ها دعوت به بازگشت به ایران شد. لذا بایستی برای این برگشت زیرساخت هایی فراهم شود اما این افراد حق ندارند جای دیگر دانشجویان پزشکی را اشغال کنند زیرا حتی در برخی موارد امکان تعلیم و آموزش دانشجویان دولتی نیز وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: این موارد بایستی در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و پیگیری شود، اگر وزارت بهداشت و علوم می‌خواهند دانشجویان وارداتی را بپذیرند باید قبل از آن برای آنها جایی در نظرگرفته باشند، بطور کلی سیستم آموزشی کشور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر حسب نیازمندی‌های کشور تعریف خواهد شد و بر اساس آن جذب دانشجو صورت خواهد گرفت. نیاز است تا قبل از پذیرش دانشجوی پزشکی تقاضای مورد نیاز جامعه را در نظر بگیریم.

به گزارش فارس وی در پایان با اشاره به وجود قانون برای برخورد مجلس با عملکرد وزارت بهداشت در این موضوع گفت: ما نباید تاوان مصوبات قدیم را پرداخت کنیم، آموزش با اقتصاد متفاوت است، برخی با نگاه مالی معتقدند دانشجویان محصل خارج از کشور می‌توانند با پرداخت همان شهریه در داخل کشور تحصیل کنند. ما باید در جهت مهارت آموزی حرکت کنیم مجلس یازدهم فقط به منافع مردم می‌اندیشد، اگر نگاه وزارت بهداشت به آموزش کشور و فروش صندلی دانشگاه های علوم پزشکی اقتصادی باشد باید این مسئله را پیگیری کنیم چون بازی کردن با جان و سلامتی مردم کار انسانی و اخلاقی نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه