کمیسیون بهداشت نحوه برگزاری کنکور سراسری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را بررسی می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن فتحی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان در زمان برگزاری کنکور سراسری مأمور برای نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری آزمون سراسری بود. اعضای کمیسیون در حوزه‌های امتحانی حضور پیدا کرده و براساس فرم ارائه شده به آن‌ها نظرات خود را در خصوص میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام کردند. این روند از سوی سایر نمایندگان عضو کمیسیون‌های دیگر هم انجام شد که قرار است نظرات آن‌ها در کمیسیون بهداشت تجمیع شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت در جلسه روز یکشنبه هفته آینده به بررسی این موضوع می‌پردازد که چقدر پروتکل‌های بهداشتی در زمان برگزاری آزمون سراسری رعایت شده و چه نواقصی وجود داشته است. در نهایت گزارشی به هیأت رئیسه برای قرائت در صحن مجلس داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: طبق بررسی‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده است ولی نظر قطعی را کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه هفته آینده اعلام می‌کند تا گزارش در جلسه روز چهارشنبه هفته آینده مجلس قرائت شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه