مشاهده پسماندها در سطل‌های زباله شهر از بی مسئولیتی بیمارستان‌هاست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین حیدریان گفت: وظیفه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به عهده شهرداری نیست و سوء مدیریت بیمارستان‌ها باعث شده تا این زباله‌ها در سطل های زباله شهری وجود داشته باشد.

معاون پردازش و دفع سازمان شهرداری تهران درباره جمع آوری و جداسازی زباله‌های بیمارستانی گفت: وظیفه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به عهده شهرداری نیست و شهرداری مسؤول جمع آوری و جداسازی پسماندهای عادی است، ولی شهرداری تهران به لحاظ رعایت بهداشت و کمک به محیط زیست با صرف هزینه‌های بالا به جمع آوری این پسماندها کمک می‌کند.

وی درباره رهاسازی زباله‌های بیمارستانی در محیط زیست افزود: مشاهده پسماندها در سطل‌های زباله سطح شهر از بی مسؤولیتی بیمارستان‌ها نشأت می‌گیرد. جلسات متعددی قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا بین شهرداری تهران و مدیریت بیمارستان‌های تهران در خصوص نحوه مدیریت پسماند ها برگزار شده است و راهکارهایی ارائه شده است؛ بیمارستان‌ها موظف هستند پسماندهای خود را قبل از تحویل در اتاقک‌های مخصوص جمع آوری کرده و پس از فرآیند بی‌خطرسازی به ناوگان جمع آوری پسماندهای بیمارستانی شهرداری تحویل دهند.

حیدریان درخصوص جداسازی ماسک های استفاده شده گفت: در هیچ نقطه از دنیا، مخزن‌ها و ناوگان‌های جداگانه برای دفع ماسک‌ها در نظر گرفته نشده است و چیزی که در دنیا مرسوم است، آگاهی دادن به مردم است و این ماسک‌ها بایستی در کیسه‌های رنگی و جداگانه توسط مردم بسته بندی شوند تا شهرداری با تدابیر ویژه نسبت به دفع آن اقدام کند. شهرداری تهران نیز در قالب برنامه های آموزشی در فضای مجازی و با تهیه بروشور، نحوه دفع این پسماند ها را آموزش داده است.

به گزارش فارس معاون پردازش و دفع سازمان شهرداری تهران در پایان اضافه کرد: علیرغم این تمهیدات، تمامی پسماندها از جمله ماسک‌ها و دستکش‌ها در مقصد این پسماندها "مجتمع آراد کوه" به‌صورت نیمه مکانیزه جدا می‌شوند و در سلول دفن بهداشتی جداگانه ذخیره می‌شوند. برخی از کشورها از رنگ جداگانه‌ای برای بسته بندی این پسماند ها استفاده کرده‌اند و درخواست شهرداری نیز از مردم، بسته بندی جداگانه این پسماندها است، جان پارک بان ها نیز در خطر است و به همین دلیل از مردم درخواست می‌کنیم تا کمال همکاری در این زمینه را داشته باشند. در تمامی کشورهای پیشرو مردم در صف اول همکاری قرار دارند. با یاری مردم می‌توان هزینه های زیست محیطی و مدیریت پسماند را کاهش داد.

پایان پیام/

مطالب مشابه