دستورالعمل نحوه خدمت رسانی به بیماران در استانهای دارای وضعیت قرمز
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه قاسم جان بابایی خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه