استفاده بهینه از ظرفیت های حوزه الکترونیک در دستور کار نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری با اشاره به این که سیاست اصلی سازمان نظام پزشکی استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود بویژه در حوزه الکترونیک است گفت: نظام پزشکی در این راستا پیشقدم بوده و اقدامات خوب و موثری را در سنوات قبل بویژه در دوران کرونا انجام داده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به آموزشهای مجازی سازمان نظام پزشکی افزود: صدور پروانه و مجوزها به سمت الکترونیک سوق داده شد و اجرای امضای الکترونیک و برگزاری جلسات متعدد در زمینه نسخه الکترونیک گامی در راستای مدیریت بهینه ظرفیت ها و الکترونیکی نمودن خدمات است، طبق مصوبه شورای عالی تا زمانی که زیرساختها بصورت موثر تدوین نشده است الزامی در حوزه اجرا نداریم تا مردم و جامعه پزشکی در اصل موضوع که کیفیت خدمات است دچار مشکل نشوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان با اشاره به رایزنی هایی انجام شده تصریح کرد: سازمان های بیمه گر اعلام آمادگی نموده و روز گذشته نیز جلسه ای با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم های خوبی حاصل شد همچنین به سازمان بیمه سلامت هم درخواست دادیم که برای رفع مشکلات تبادل داشته باشیم و با توجه به این که این سازمان هم اعلام آمادگی نموده ما هم برای تبادل اطلاعات و رفع مشکلات اعلامی شورای عالی و امکان سازی مناسب برای بهره وری سیستم ها پیشقدم خواهیم بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه