مدل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو منجر به فساد شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: مدل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو کارآمد نیست و در این زمینه که منجر به فساد شده است شکی وجود ندارد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و منابع حاصل از آن به بیمه پرداخت شود تا بیمه ها پوشش خود را افزایش دهند. البته بیمه های خدمات درمانی باید از مصرف کنندهای واقعی دارو حمایت کنند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به قاچاق دارو از کشور گفت: نتیجه مدل فعلی مدیریت بازار دارو کشور که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه داده می شود، قاچاق دارو و هدر رفتن منابع ارزی کشور است.

به گارش فارس قادری در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو کار ارزشمندی است که می تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد. البته این کار باید دقیق و با برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه