پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب مطالبات پزشکان خانواده روستایی  برای ۸ ماه اول سال
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی گفت: یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت در مقطع فعلی توجه به کمیت و کیفیت خدمات سطح یک روستایی و شهری است، لذا با توجه به تاکیدات مدیرعامل سازمان، پرداختی های پزشکان و ماماها در روستاها و ۲ استان فارس و مازندران دراولویت قرار گرفت.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ادامه داد: با توجه به تدابیر صورت گرفته، بیست و پنجم هر ماه ۸۰ درصد علی الحساب پزشکان خانواده پرداخت می‌شود، بنابراین در حوزه پرداخت سازمان بیمه سلامت در وضعیت مناسبی قرار داشته و برای برنامه پزشک خانواده روستایی ۸ ماه اول سال جاری تا پایان آبان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت وی در پایان تاکید کرد: سهم سازمان برای ۸ ماه اول پرداختی ها ۹۱۷ میلیارد تومان است، ضمن اینکه تمامی محاسبات تسویه حساب ۶ ماه اول سال مربوط به پزشک خانواده روستایی و شهری برای ۴ هزار و ۱۱۲ مرکز جامع سلامت روستایی انجام شده است، لذا به زودی سهم ۲۰ درصد باقیمانده نیز۶ ماه اول سال جاری در برنامه روستایی تسویه حساب کامل انجام خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه