۲۵ توصیه برای قطع زنجیره انتقال کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بنابر اعلام انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا نکات بهداشتی زیر را جدی بگیرید:

_ با هیچکس دست ندهیم و حتی فرزندان خود و پدر و مادر خود را بغل نکنیم.
_ ترجیحا دو متر فاصله را رعایت کنیم.
_ با هیچکس به صورت روبرو و از نزدیک صحبت نکنیم.

_ به کسی مواد خوراکی تعارف نکنیم.
_ تا آنجا که ممکن است از وسایل مشترک استفاده نکنیم. به عنوان مثال در محل کار از قندان و سایر وسایل مشترک استفاده نکنیم.
_ از سطوح پر تماس دوری کنیم و آن ها را لمس نکنیم.

_ همیشه به آلودگی وسایل و محیط خارج از خانه فکر کنیم.
_ از سکه و اسکناس تا حد امکان استفاده نکنیم. "سکه و اسکناس را با دستکش یکبار مصرف جا به جا کنیم و ترجیحا داخل یک کیسه فریزر نگهداریم".
_ از خانه خارج نشویم و اگر بنابه ضرورت از خانه بیرون رفتیم، در پیاده رو با فاصله از دیگران حرکت کنیم.

_ در ساعات شلوغ فروشگاه ها خرید نکنیم.
_ در جمع غیر خانواده خود حضور نیابیم.
_ برای استفاده از آسانسور حتما اطمینان داشته باشیم که انگشتان مان در تماس مستقیم با دکمه های آسانسور قرار نگیرد.

_ تمام وسایل خریداری شده را هنگام آوردن به منزل شست و شو یا ضدعفونی کنیم.
_ مکررا دستان خود را با آب و صابون بشوییم.
_ کارهای بانکی خود را تا حد امکان به صورت اینترنتی انجام دهیم.

_ در پمپ بنزین ها اطمینان یابیم که دستان مان در تماس مستقیم با وسایل و تجهیزات قرار نگیرد.
_ در هنگام استفاده از عابر بانک اطمینان یابیم که دستان مان در تماس مستقیم با پنل عابر بانک قرار نگیرد.
_ ارتباط حضوری خود را با دیگران بسیار کوتاه کنیم.

_ تا آنجا که ممکن است از طریق تلفن و پیام با دیگران ارتباط برقرار کنیم.
_ بی دلیل در مراکز درمانی حضور نیابیم.
_ تا آنجا که ممکن است از بردن وسایل اضافی به همراه خود به بیرون از خانه، خودداری کنیم.

_ فرزندان خردسال خود را برای خرید به بیرون نفرستیم.
_ از تلفن های عمومی استفاده نکنیم.
_ از وسایل نقلیه عمومی تا حد امکان استفاده نکنیم.
_ مراقب رفتارهای پیشگیرانه دیگر اعضا خانواده باشیم.
ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه