تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی مراکز بهداشت
به گزارش پایگاه خبر پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی طی مکاتبه‌ای با کامل تقوی نژاد خواست کرد: 

نسبت به تغییر وضعیت استخدامی نیروهای فنی و تخصصی شرکتی و نیز نیروهای شاغل در واحدهای برون‌سپاری در شبکه‌ها و مراکز بهداشت تابعه و نیروهای به کارگیری شده از طریق قرارداد با شرکت بخش خصوصی مساعدت و همکاری لازم انجام شود. فارس

پایان پیام/

مطالب مشابه