حوزه سلامت در بخش الکترونیک شرایط قابل قبولی ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی ناصحی در اجلاس سراسری مدیران ارشد ستادی و استانی بیمه سلامت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: یکی از مهم ترین ماموریت های سازمان بیمه سلامت حمایت و پشتیبانی مالی از بیمه شدگان در کنار ارتقاء سلامت است، البته توجه به منابع و مصارف را نیز باید مد نظر قرارداد؛ زیرا این موضوع از اصلی ترین اهداف بیمه سلامت است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: منابع درهمه مقاطع محدود است و باید هزینه ها را ساماندهی کرد، ضمن اینکه دربحث مدیریت اداری و مالی هم نیاز به تقویت این حوزه با نگاه به توانمندی های علمی و تجربه های کارشناسان و مدیران کل دراستان ها هستیم؛ تا بتوان نتایج بهتری را کسب کرد.

وی افزود: توسعه ابزارهای الکترونیک درارایه خدمات نیز یکی از مسائل مورد توجه دربیمه سلامت است که در راس آن پروژه نسخه نویسی الکترونیکی قراردارد، باید بتوان دربخش دولتی و خصوصی تاخیرها درمباحث مربوط به حوزه الکترونیک را رفع کرد، متاسفانه حوزه سلامت دراین بخش شرایط قابل قبولی ندارد، از سوی دیگر بحث انضباط و انسجام مالی و استفاده از نیروهای توانمند نیز دردستورکار سازمان قراردارد و باید به لحاظ ساختاری حوزه اداری و مالی را ارتقاء دهیم.

ناصحی گفت: برنامه دیگر توسعه نظام ارجاع و پزشکی خانواده است که در4 استان از بهمن ماه آغاز می شود، برای ارایه خدمات بهتر باید بسترهای لازم فراهم شود، توجه به مسائل مربوط به پروتکل ها و گایدلاین های پزشکی نیز یکی دیگر از برنامه ها است، بدون تردید نظام نظارت و ارزشیابی باید تخصصی شود، زیرا فاصله گرفتن از طرح سقف گذاری ، خرید راهبردی و ساماندهی نظام پرداخت باید درمسیر علمی شدن قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: بازنگری دربحث بیمه پایه و مکمل باید آغاز شده و مشوق های بیمه ای و هوم کر نیز از برنامه های مورد توجه درسازمان بیمه سلامت است.

پایان پیام/

مطالب مشابه