ورود به حاشیه ممنوع!
کند بودن  شدید  و روند قطره چکانی  واکسیناسیون کادر درمان ، موجب نارضایتی شدید کادر درمان را فراهم کرده است.
و در حالی که تا کنون  کمتر از یک درصد کادر درمان کشور واکسینه شدند، روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بجای پافشاری بر تسریع روند واکسیناسیون کادر درمان، نامه ای  بشدت بدموقع  و غیر ضروری با کمال کج سلیقگی  منتشر  کرده است  که بر شدت اعتراض و عصبانیت کادر درمان  افزوده و آتش زیر خاکستر را بشدت شعله ور کرده است.

به ایشان باید گفت:
آقای روابط عمومی! شما اجازه بدهید اول واکسیناسیون فاز یک و دو سند ملی واکسیناسیون علیه کرونا به اتمام برسد، آنگاه در مورد اولویت فازهای بعدی، نظرسنجی و در نهایت نظردهی کنید.

سازمان نظام پزشکی بهتر است تمام انرژی خود را بجای پرداخت به حاشیه، صرف تسریع واکسیناسیون کادر درمان کند.
قطره چکانی دارند کادر درمان را واکسینه میکنند و ادعا هم میکنند تا قبل عید کل کادر درمان در سراسر کشور واکسینه خواهند شد.
با این سرعت واکسیناسیون شما، تا پایان تابستان هم تمامی کادر درمان رنگ واکسن کرونا را نخواهد دید
مگر فشار کادر درمان جان به لب رسیده آقایان را تکانی بدهد...

نگارنده معتقد است بجای ورود به مبحث تسریع واکسیناسیون کادر درمان با استفاده از بسیج تمامی امکانات همه وزارتخانه‌ها و نیز بجای ورود به مبحث تسریع واردات واکسن  معتبر و تایید شده جهانی با استفاده از تمام ظرفیت بخش خصوصی و لابی‌ها از سراسر جهان بدون توجه به سیاست و ملیت، ورود به بحث واکسیناسیون هنرمندان از طرف روابط عمومی سازمان نظام پزشکی،
بشدت حاشیه بود و قابل مواخذه.

به عنوان یک پزشک و فعال صنفی اخطار می‌کنم 
تا زمانی که آخرین پزشک و کادر درمان فعال در عرصه طبابت و مواجه با بیماران در سراسر ایران زمین، علیه کرونا واکسینه نشده‌اند، هیچ مقامی در هیچ سمتی حق ندارد تزریق واکسن را  برای استفاده فرد دیگری مجاز اعلام کند.

دوم اسفند ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه