اولویت تعلق واکسن به کادر درمان و اقشار آسیب پذیر غیرقابل تردید است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر پیام توئیتری محمدرضا ظفرقندی در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه