صدور مجوز آغاز کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نوترکیب "رازی کوو پارس"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اسحاقی گفت: مجوز انجام کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید – ۱۹ "رازی کوو پارس" ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد، داوطلبان شرکت در کارآزمایی به سایت ثبت نام کارآزمایی بالینی به آدرس covid.rvsri.ac.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

با صدور مجوز نهایی آغاز کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس از سوی سازمان غذا و دارو، سامانه ثبت نام از متقاضیان تزریق واکسن آزمایشی "رازی کوو پارس" ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی فعال شد.

داوطلبان برای نام نویسی در این سامانه با مراجعه به آدرس covid.rvsri.ac.ir با کلیک بر روی گزینه «داوطلب واکسن آزمایشی کووید ۱۹ هستم» می توانند تقاضای خود را ثبت کنند. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه