بیمه بدنه اتومبیل

در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی حادثه، سرقت‌، آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گیرند. خسارت‌های جزئی و کلی وارد شده به وسیله نقلیه بیمه شده اعم ‌از دستمزد تعمیرکار، تعمیرات و ارزش قطعات تعویضی به قیمت روز حادثه پرداخت می‌شود. علاوه بر موارد فوق، بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و مطابق با شرایط و مقررات مندرج در بیمه‌نامه، اتومبیل را در مقابل خطرات سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی، خطرات ناشی از بلایای طبیعی، خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی، خسارت ناشی از مواد اسیدی و شیمیایی و غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در طول مدت تعمیرات بیمه کند.

شرایط پرداخت:

براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه معلم، بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) همراه با 50 درصد تخفیف ارائه خواهد شد. پرداخت این دسته از جامعه محترم پزشکی هم به صورت 25 درصد نقد و مابقی طی اقساط 6 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش